10 000 Timmar

Entreprenörskap

Vad får du göra?
Tillsammans med dina kamrater i gruppen får du fundera ut en säljbar produkt eller tjänst. Ni avgör hur marknaden skulle kunna se ut, hur du skulle kunna marknadsföra er och hur ekonomi och planering ska se ut för att få det att fungera.

Speldesign

Vad får du göra?
Så här säger en student om arbetssättet på vår hemsida: ”Det är roligt att man får kontakter och att man samarbetar mycket. Mycket går ut på att göra spel och lära medan man gör. Designers, grafiker och programmerare samarbetar i grupper och testar sina kunskaper tillsammans.”

Konspirationsteorier

Vad får du göra? Så här säger dina mentorer: ”Visste ni att vi (som individer) ofta anger olika konspirationer och sammansvärjningar som förklaringar till olika problem i samhället? Vill du veta mer om vad som är sant eller falskt? Vill du veta hur sådana här teorier uppstår och sprids? Vill du kunna granskla kritiskt och avslöja saker? Vår gemensamma undersökning kan utveckla samhället.”

”Let’s do it in English”

Vad får du göra? Du får utveckla din förmåga att använda jordens mest använda språk- engelskan. Vi kommer i år att samarbeta med Strathclydeuniversitet och studenter från dem kommer att leda olika projekt där du får skriva, dramatisera, göra film och musik. Du får träna på att uttrycka dig och att förstå olika typer och dialekter av talad engelska.

Lämna kommentar

Ditt e-postadress kommer ej att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

© Copyright 2017 – Södertörns Sommarhögskola