Om Oss

Information in EnglishTo read about us in English press this button to download a .PDF -file.

Sommarhögskolan

Denna sommar organiserar Södertörns högskola återigen sommarskola för ungdomar från kringliggande kommuner. Vi har tagit intryck av olika lyckade försök ute i Europa i denna fråga, kanske framför allt Strathclydeuniversitetet i Glasgow och deras ”Summer Academy”.

 

Sommarhögskolan kommer att äga rum 12-21 juni 2017, omfatta 145 ungdomar i 13-17 årsåldern och innehålla en mängd olika aktiviteter. Personal från Södertörns högskola och 18 studentmentorer kommer att hålla i alla aktiviteter. Sommarhögskolan avslutas med en ”Examensceremoni”.

 

 

Sommarhögskolan har flera syften, bland annat att

 • Ge ungdomar chansen att lära sig mer om högskolan
 • Utveckla kritiskt-analytiskt tänkande
 • Lära sig mer om omvärlden
 • Utveckla studieteknik och förmågan att redovisa sina kunskaper
 • Utveckla självkänsla och kreativitet
 • Visa att kunskaputveckling ät ROLIGT!

 

 

Varför behövs en sommarhögskola?

Vi tror att det är viktigt att tidigt få ungdomar och deras familjer att förstå att vårt samhälle är ett kunskapssamhälle och att det är viktigt att studera vidare både av av sociala, yrkesmässiga och privata skäl. I dag avbryter många ungdomar sina studier i förtid och svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden för dem är stora.

 

Så här skriver skolverket i utredningen Välfärd och Skola  från år 2000:

Under lång tid har det varit känt att elever från underprivilegierade eller mindre studiemotiverade miljöer varken har haft viljan, ekonomin eller motivationen att gå vidare till högre studier. De har trott att de inte ”hör hemma” i högre studier, yrkesvalet har styrts av föräldrarnas erfarenheter, framför allt om föräldrarna själva har arbetat inom ex vis hantverksyrken eller industri (…).

(…) situationen vad gäller gymnasiestudier är litet annorlunda i Sverige. Vårt nuvarande gymnasiesystem innebär ju egentligen en hart när ”obligatorisk gymnasieskola” och ändå är en del elever inte alls beredda att söka sig vidare efter grundskolan (…) utslagningen på väg mot högre studier sker dessutom på sätt och vis också inom gymnasieskolan och då framför allt inom de olika IV-programmen.

Har det inte blivit bättre de senaste åren?

 

Så här skriver Dagens Nyheter 080617:
Många hoppar av gymnasiet
Allt fler lämnar gymnasiet med grundläggande behörighet, skriver Skolverket i ett pressmeddelande. Störst är förbättringen bland dem som studerar på yrkesutbildningar. Men fortfarande är problemen med avhopp stora. Var tionde elev lämnar gymnasieskolan redan under de två första åren, vilket motsvarar närmare 10.000 avhopp. Men flest avhopp sker under sista året. Ytterligare 20.000 lämnar nämligen tredje årets gymnasiestudier utan att ha grundläggande behörighet, skriver Skolverket. Det innebär i praktiken att nästan var tredje, eller omkring 30.000 ungdomar, har ofullständiga gymnasiestudier bakom sig när de lämnar tonåren (…).

 

 

Vilken effekt kan en sommarhögskola ha?

Erfarenheterna från bland annat Glasgow visar att det elever som genomgåren sommarhögskola blir bättre på att klara av sin vanliga skolgång och att de i högre utsträckning söker till och genomför högskolestudier.

 

Så här skriver man om utfallet efter tio är för ”Summer at Strathclyde” – S@S

” en tydlig indikator på S@S framgångar är att det pågått så länge och inkluderat så många (…) 7000 elever har varit involverade och under sommaren 2008 beräknas ytterligare 1000 elever delta (…) under perioden 2002-06 bekräftade 77 % att de hade en förbättrad inställning till skolarbete och arbeta mer målmedvetet (…) deltagare i sommarakademin presterar avsevärt över medel i de nationella proven och ofta dubbelt så bra som sina lokala kamrater som inte deltagit i akademin (…) i 2006 års grupp slog 68% fast att specifikt erfarenheterna från S@S hade hjälpt dem att förbättra sin testresultat (…) 73% hade också genom programmets starka genomslagskraft inspirerats att satsa på högre studier (…) och därmed förbättra sin konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.”
Vi ser framåt mot att arbeta med vår Sommarhögskola och Välkomnar alla att se vad vi gör eller kontakta oss för mer information.

 

Sommarhögskolans Verksamhet ur ett Learning by doing och Elvev perspektiv.En C-uppsats som beskriver vår verksamhet. Skrivet av Cicci Barkåker.
 • Händelser

  • Examensceremoni

   21 juni, 2017
   21 juni, 2017
   13:00 - 15:00

   Examensceremoni för alla sommarhögskolans deltagare kommer att äga rum den 21 Juni 2017. Deltagarnas familjer är hjärtlig välkomna att delta i ceremonin där vi...  

  • SHS Startar

   12 juni, 2017
   21 juni, 2017
   10:00 - 15:00

   Årets sommarhögskola kommer att äga rum den 12 – 21 Juni 2017. Totalt kommer 145 ungdomar i 13-17 åldern att delta. I år kommer...  

  • Föräldramöte Järfälla

   4 april, 2017
   4 april, 2017
   10:00 - 13:00

   Den 4 April 2017 kommer våran verksamhetsansvarig att åka till Järfälla för att informera eleverna samt föräldrarna om vad det innebär att vara med...  

© Copyright 2017 – Södertörns Sommarhögskola